دسته: جلسات هفتگی

صوت مراسم هفتگی 24 فروردین 1401

 • توسط مهدی صفائی
 • ۱ سال قبل
 • 0

صوت مراسم هفتگی 17 فروردین 1401

 • توسط تربت
 • ۱ سال قبل
 • 0

صوت مراسم هفتگی مورخه 1400/09/10

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • 0
مراسم هفتگی هیأت رایه الهدی شهرستان دزفول مسجد مولود کعبه کوی آزادگان سخنران: شیخ محمد بادروج مداحان: کربلایی مجتبی خلیلی راد و کربلایی حبیب رضوی

صوت مراسم هفتگی هیأت رایه الهدی مورخه 1400/09/03

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • 0
صوت مراسم هفتگی هیأت رایه الهدی مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم هفتگی هیات رایه الهدی مورخه 1400/08/26

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • 0
گزارش صوتی مراسم هفتگی هیئت رایه الهدی مسجد مولود کعبه کوی آزادگان

صوت مراسم هفتگی شب 15 صفر

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • 0
صوت مراسم هفتگی شب 15 صفر قاری: کربلایی محمدعرفان عادلیان سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : کربلایی محمد دهدار کربلایی علی امین راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول  

صوت مراسم هفتگی 18 فروردین 1400

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • 0
مراسم هفتگی 18 فروردین 1400 سخنران: شیخ محمد بادروج با نوای: حاج مجبی خلیلی راد   چهارشنبه 18 فروردین ماه 1400 مسجد مولود کعبه کوی آزادگان دزفول  

صوت مراسم  هفتگی ۳ دی ماه 1399

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • 0
صوت مراسم  هفتگی ۳ دی ماه 13۹۹ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی پور محمد حسین سخنران : شیخ رضا مقامی مداح : کربلایی سید رضا حجازی مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول