دسته: ماه محرم

صوت مراسم ۱۲ صفر ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۹ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب ۱۲ صفر ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداح : حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب ۲۷ محرم ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۹ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب ۲۷ محرم ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداح : حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم ظهر عاشورا ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم ظهر عاشورا ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج شعر خوانی : برادر امیر یزدان فر مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب دهم محرم ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب دهم محرم ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب نهم محرم ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب نهم محرم ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: محمدعرفان عادلیان سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد کربلایی علی امین راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب هشتم محرم ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب هشتم محرم ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد کربلایی حسین محمودی مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب هفتم محرم ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب هفتم محرم ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب ششم محرم ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب ششم محرم ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد کربلایی سجاد تقی پور مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب پنجم محرم ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب پنجم محرم ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداح : حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب چهارم محرم ۱۴۴۲

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب چهارم محرم ۱۴۴۲ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی نسب سخنران : طلبه ارجمند محمد بادروج مداح : حاج مجتبی خلیلی راد امیر عباس ابراهیمی مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول
عنوان 1 از 212 »