دسته: ماه محرم

صوت شب عاشورا محرم الحرام ۱۴۰۲

 • توسط مهدی
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
سخنران: شیخ محمد بادروج مداح : کربلایی مجتبی خلیلی راد

صوت شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۰۲

 • توسط تربت
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۰۲ سخنران: شیخ محمد بادروج مداحان : کربلایی سید محمد صادق زرند زاده کربلایی مجتبی خلیلی راد

صوت مراسم شب هشتم محرم الحرام ۱۴۰۲

 • توسط تربت
 • ۱۲ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب هشتم محرم الحرام ۱۴۰۲ سخنران: شیخ محمد بادروج مداح : کربلایی مجتبی خلیلی راد

صوت مراسم شب هفتم محرم الحرام ۱۴۰۲

 • توسط تربت
 • ۱۲ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب هفتم محرم الحرام ۱۴۰۲ سخنران: شیخ محمد بادروج مداح : حاج مجتبی خلیلی راد

صوت مراسم شب ششم محرم الحرام ۱۴۰۲

 • توسط تربت
 • ۱۲ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب ششم محرم الحرام ۱۴۰۲ سخنران: شیخ محمد بادروج مداحان : کربلایی مجتبی خلیلی راد کربلایی سید رضا حجای فرد

صوت مراسم شب پنجم محرم الحرام ۱۴۰۲

 • توسط تربت
 • ۱۲ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب پنجم محرم الحرام ۱۴۰۲ سخنران: شیخ محمد بادروج مداح : حاج مجتبی خلیلی راد

صوت شب اول محرم الحرام ۱۴۰۲

 • توسط تربت
 • ۱۲ ماه قبل
 • ۰
سخنران: محمد بادروج مداح: حاج مجتبی خلیلی راد

صوت مراسم شب هفتم محرم ۱۴۴۴

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • ۰
سخنران: شیخ محمد بادروج مداحان: کربلایی مجتبی خلیلی راد کربلایی سید رضا حجازی

صوت عزاداری زنجیرزنی مسیر روز تاسوعا ۱۴۴۴

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • ۰
زنجیرزنی روز تاسوعا – ۱۴۰۱ حاج مجتبی خلیلی راد و کربلایی حامد نجاتی هیأت مجموعه فرهنگی مذهبی بیت الحسن(ع) فرهنگ شهر دزفول  

صوت مراسم شب ششم محرم ۱۴۴۴

 • توسط تربت
 • ۲ سال قبل
 • ۰
سخنران: شیخ محمد بادروج مداحان: کربلایی مجتبی خلیلی راد کربلایی علی امین راد
عنوان 1 از 41234 »