دسته: ماه محرم

صوت مراسم هفتگی شب ۲۴ محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم هفتگی شب ۲۴ محرم ۱۴۴۳-۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: کربلایی مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : کربلایی علی علامه فر کربلایی سیدمحمدصادق زرندزاده حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب عاشورا محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۰ ماه قبل
 • ۱
صوت مراسم شب عاشورا محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب نهم محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب نهم محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب هشتم محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب هشتم محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد و دیگر مداحان اهل بیت مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول  

صوت مراسم شب هفتم محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب هفتم محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد کربلایی امیرعباس ابراهیمی نسب مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب ششم محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب ششم محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: کربلایی مهدی زاهدی نسب سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : کربلایی علی علامه فر کربلایی سید رضا حجازی فرد مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب پنجم محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب پنجم محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد کربلایی سید رضا حجازی فر مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب چهارم محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب چهارم محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد کربلایی سید رضا حجازی فر مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب سوم محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب سوم محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد کربلایی سیدمحمدصادق زرندزاده مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول

صوت مراسم شب دوم محرم ۱۴۴۳

 • توسط morabi08mehdi
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۰
صوت مراسم شب دوم محرم ۱۴۴۳ -۱۴۰۰ هیات رایه الهدی شهرستان دزفول قاری: مهدی زاهدی سخنران : شیخ محمد بادروج مداحان : حاج مجتبی خلیلی راد کربلایی سیدمحمدصادق زرندزاده مسجد مولود کعبه شهرستان دزفول
عنوان 1 از 3123 »